Om vårt bitcoin-kort

 

Bitcoin på ett enkelt sätt

Vi har tagit fram kortet för att på ett enkelt sätt låta vänner och bekanta köpa bitcoin via Swish och sedan hålla nyckeln till dem på ett fysiskt kort.  

Kortet är en fysik bärare av bitcoin, eller snarare nycklarna till bitcoins blockkedja. Värdet av dina bitcoin finns endast på kortet. Inget finns kvar hos oss. När du väl laddat kortet, betrakta det som en värdehandling, som kontanter eller rent guld. 

Baksidan på kortet

På baksidan av kortet hittar du funktioner för att söka upp kortet, ladda kortet med bitcoin eller ladda ur kortets värde. 

  • Serienummer och kontrollkod används för att söka upp kortet på https://ladda.blockfront.se. Med dem kan du t.ex. ladda kortet eller se dess värde utan att skanna kortet med mobilen. Kontrollkoden är inte särskilt känslig, du kan gärna skrapa den när du har kortet i din hand. 
  • Publik nyckel används för att skicka bitcoin direkt till kortet. Alltså inte köpa via Swish, skicka från en digital bitcoin plånbok t.ex Jaxx Liberty.
  • Privat Nyckel. Bakom skraprutan finns din privata nyckel till bitcoins blockkedja i form av en QR-kod. När du vill tömma kortet skannar du denna QR med hjälp av en exempelvis Jaxx Liberty på din mobil. Dina bitcoin kommer då att flyttas till mobilen. Därifrån kan du sedan skicka dem vidare för växling till SEK eller varför inte köpa något direkt på nätet med bitcoin?

När du skrapat din privata nyckel och den varit exponerad rekommenderar vi att du betraktar kortet som förbrukat. 

Verifiera äkthet endast på https://ladda.blockfront.se

Det du betalar för när du köper ett kort av oss är tryggheten att kortet är äkta, att det faktiskt innehåller din privata nyckel samt att det endast är du som har den, att den är förstörd hos oss. 

Vi har gått långt vid produktionen av kortet för att säkerställa att din nyckel är säker under produktionen. Faktum är att endast en person har tillgång till den under produktionen och det är Paul, ingen annan. 

För att säkerställa att du köpt ett äkta kort från Blockfront kan du verifiera dess identitet hos oss. Detta sker automatiskt när du skannar QR-koden på kortets framsida eller söker upp det med serie och kontrollkod. Det viktiga är att du verifierar att du verkligen är på vår sida, https://ladda.blockfront.se och att SSL certifikatet är giltigt.