Vad är Bitcoin

”Bitcoin är digitala fria pengar som inte kontrolleras av varken något företag eller någon stat. Det finns en strikt begränsad mängd bitcoins om 21 miljoner stycken. Värdet ökar över tid eftersom efterfrågan ökar medan tillgången är begränsad. Bitcoin är en utmärkt sparform och kan liknas vid digitalt guld. Bitcoin har samma egenskaper som guld men kan även skickas digitalt, globalt, dygnet runt utan avbrott och till en låg kostnad”

Bitcoin kallas internet-protokollet och bitcoin kallas enheten/pengarna.

(I vår kommunikation gör vi skillnad på detta och bryter därmed mot språklagarna istället)

Digitalt Guld

Bitcoin kallas ofta digitalt guld eftersom bitcoin från början skapades för att likna guldets egenskaper på många sätt.

Den viktigaste egenskapen guld har är att det endast finns i begränsad mängd. Att ingen kan skapa guld ur tomma intet är vad som givit guldets dess konstanta värde genom år-tusendena. Bitcoins totala mängd och tillförsel är därför begränsat och skyddat av matematiska lagar sedan dess grundande 2009. Det kommer att år 2141 finnas totalt 21 miljoner bitcoins i världen. Redan nu 2019 är 17.9 miljoner (85%) av dessa redan utfärdade och takten de tillförs marknaden minskas till hälften vart fjärde år via en sk. halvering.

När tillgången minskar och efterfrågan är konstant så påverkas priset positivt. Det finns helt enkelt fler som vill köpa än dem som vill sälja. Nästa gång inflationen eller tillförseln halveras i bitcoin är i maj 2020 och många tror att marknaden kommer att börja anpassa sig till det nya prisläget redan många månader före halveringen.

Till skillnad mot guld så kan inte fler bitcoin tillföras marknaden bara för att priset går upp. När priset på guld stiger så startar fler guldgruvor vilket ökar tillgången och dämpar priset igen. Detta är omöjligt i bitcoin. Tillförseln av bitcoin är (i princip) konstant oavsett hur många som ”gräver” efter det.

En annan viktig skillnad mot guld är att bitcoin kan skickas över Internet. Bitcoin är därför både ett sätt att spara värde och ett transaktionssystem av värdet såsom t.ex. Visa eller Mastercard eller bankernas olika system.

Ett globalt transaktionssystem

När du tänker på Bitcoin så tänker du säkert på digitala internet-pengar. Bitcoin är mycket mer än så, det är ett globalt decentraliserat transaktionssystem av värde. 

Bitcoin ett globalt transaktionssystem

Bitcoin är i sig ett transaktionssystem där värde kan flyttas av vem som helst till vem som helst via internet näst intill omedelbart, till en ofta försumbar kostnad och på ett så säkert sätt att hittills har ingen transaktion någonsin kunnat förfalskats.

Detta i sig är en revolution eftersom det sätter dagens transaktionssystem, där du antingen måste vänta ”en bankdag” på att pengarna ska komma fram eller att affären du handlar av måste betala en avgift på upp mot 3%, ur spel.

I dagens system skickar du hela ditt kontonummer över internet när du vill betala för något med t.ex. ett kreditkort. Det enda som hindrar någon från att tömma hela ditt kreditkort är kreditkortsföretagets garanti att du får tillbaka pengarna om det händer. Dessvärre händer ofta detta och bland annat därför måste kreditkortsföretagen ta ut en avgift för att täcka dessa förluster. Se det som en försäkring.

Med Bitcoin finns ingen information som går över internet som kan ändra betalningen du önskade göra. Normala transaktioner måste vara skyddade med kryptering och andra system för att inte missbrukas. Med bitcoin kan transaktionen läsas av alla utan att det innebär någon risk överhuvudtaget. Själva transaktionen kan skickas via bitcoin-nätverket, helt öppet för alla att läsa. Om inte det går kan den även skickas med e-post, eller skrivas ut och postas, brevduva eller sändas över radio eller publiceras i tidningen. Det är en matematisk, kryptografisk funktion som skapar denna möjlighet. 

Många tror att bitcoin-transaktionerna i framtiden endast kommer att användas vid mycket stora transaktioner. Orsaken till det är att kostnaden för en bitcoin transaktion ökar över tid och i takt med att krypteringen av blocken försvåras. För mindre transaktioner kommer istället lager uppepå blockkedjan att användas. Dessa lager tillåter då omedelbara transaktioner till i princip ingen kostnad överhuvudtaget. Det lager som just nu införs heter Lightning Network. Om du äger bitcoin idag via något av våra kort eller en egen mjukvaruplånbok kan du när du så önskar överföra dem till Lightning Network.

https://lightningnetworkstores.com kan du se exempel på saker du idag kan köpa och göra med Lightning Network.

https://explorer.acinq.co kan du se hur världens Lightning Network noder är sammankopplade med varandra.

1.7 miljarder människor får tillgång till internationella affärer

Värt att notera är att allt som behövs för att kunna vara del i krypto-valuta ekonomin är en mobiltelefon. Det gör att ca 1.7 miljarder människor i världen som idag inte har något kreditkort eller banktjänster får tillgång till denna nya ekonomi. Många av dem ligger idag i nationella valutor med skenande inflation. Kanske diktaturer som löpande rånar sitt folk genom att trycka mer av deras pengar. Världens folk kommer inom ett årtionde att förstå värdet av sunda pengar och att skilja staten från pengarna.

Vad innebär detta för värdet på dina bitcoin?

I praktiken innebär det att nuvarande system med värdeöverföring via kreditkort kommer att vara obsolet inom troligare en snabbare framtid än du kanske anar. När en ny revolutionerande teknik gör sitt intåg går oftast omställningen relativt snabbt. 

Alla parter som idag deltar i en kreditkort-transaktion, utom mellanhanden kreditkortföretaget/banken, tjänar på att övergå till betalning med kryptovalutor. Säljande part minskar sina kostnader och kan därmed bli mer konkurrenskraftig vilket köparna, du tjänar på. Som ägare av mediet, bitcoin, tjänar du då på en ökad efterfrågan i form av en ökande kurs. Värdet på nuvarande bärare amerikanska VISA (355 Miljarder USD)  och Mastercard (289 Miljarder USD) så är endast dessa två tillsammans värderade till 644 miljarder dollar. Hela kryptomarknaden, fördelat över 6200 valutor är vid skrivande stund värderad till 202 miljarder dollar varav Bitcoin 135 miljarder. Det är rimligt att tro att en del av det börsvärde VISA och Mastercard har idag kommer att flyttas till kryptovalutorna i takt med att transaktionsavgifterna för dem sinar. Vi ska dock komma ihåg att det inte endast blir bitcoin t.ex. Svenska E-kronan blir också att betrakta som en kryptovaluta i framtiden. Dock inte decentraliserad och rättvis på samma sätt.
(men bättre än nuvarande system anser vi)

Lägg till de nya 1.7 miljarder människorna som också kommer att vilja delta i denna ekonomi och du har då en mycket stor möjlighet till värdeökning inom detta område framgent.

 

Ett sätt att spara värde över lång tid

Det finns mycket som talar för att Bitcoin är ett sätt att spara värde över lång tid. Än så länge är teknologin ny och volatiliteten mycket stor men i takt med att det växer jämnar detta ut sig över tid. Ha alltid en långsiktigt sparande i bitcoin.

Bitcoin följer en avvikande logaritmisk kurva som grundar bitcoins nätverkseffekt. Om vi fortsätter följa kurvan når vi värdet 1 miljon USD eller mer för 1 bitcoin i slutet av år 2029

Ett sätt att spara värde

Visst har allt blivit så dyrt nuförtiden? Känner du igen frasen? Har du funderat på varför det är så?
Svaret är enkelt när du väl lagt pusslet.

Världens stater och banker skapar idag pengar ur tomma intet för att finansiera sina politiska löften och agenda. En agenda som tyvärr allt för ofta inte rimmar med folkets behov och önskan.
Desto mer valuta som tillförs desto mindre blir valutan värd. För stater är detta lönsamt eftersom inflationen det skapar också fungerar som en indirekt amortering på statens lån samt ju lägre valutan är värderad desto billigare arbetskraft finns landet och landet blir då kortsiktigt mer konkurrenskraftigt mot andra länder. För den enskilde människan är det sämre. Att vara ”duktig” och spara lönar sig inte eftersom besparningarna späs ut. Bankräntan har historiskt i bästa fall varit i paritet med inflationen. På senare tid har den till och med blivit negativ vilket gör att våra vanliga valutor späds ut i en allt ökande takt för att, högst troligt, till slut bli helt värdelösa.

Fram till 1971 hade vi en guldmyntfot och varje krona kunde därmed teoretiskt bytas ut mot en viss mängd guld. Det systemet var på väg att kollapsa och för att rädda det hela och fritt kunna trycka nya pengar utan något bakomliggande värde lämnades guldmyntfoten i USA 1971. Sedan dess har nya pengar tryckts i en allt ökande takt. Den senaste tidens kvantitativa lättnader har tagit det hela till extrema nivåer och allt tyder på att nästa försök till räddning just nu står inför dörren.

Bitcoin skapades 2008 som ett svar på detta. Ett stopp för staterna och bankerna att ha ensamrätt på att utfärda pengar och i framtiden ens kunna göra det. Ett rättvist globalt penga-system. Till skillnad mot FIAT-valutorna* är bitcoin kraftigt begränsat och det gör att i takt med att efterfrågan ökar över världen går värdet upp. Bitcoin är alltså byggt för att det ska löna sig alltså på sikt att spara i.

* Fiat-valuta: En valuta som inte har någon bakomliggande värdebärare eller begränsad mängd t.ex. EUR, USD, SEK.

En värdebaserad valuta

Bitcoin är en värdebaserad valuta. Det innebär att om du har en bitcoin så äger du den till fullo. När du har ”pengar på banken” så har du egentligen inga pengar. Det du har är ett löfte av banken att betala dig i händelse av att du skulle vilja ha valutan åter. Banken har alltså en skuld till dig. Det fiffiga är att banken både kan ha en skuld till dig, nästan på ett sådant sätt att du tror att du ”har pengar på banken” vilket du alltså inte har och samtidigt låna ut dem till någon annan. Med andra ord, när du sätter in t.ex. 1000 kr på banken och banken lånar ut 900 kr av dem har banken skapat 900 kr ur tomma intet. Det kallas för ”fractional reserve banking”. Fördelen för bankerna är givetvis att de kan låna ut pengar till dig utan att egentligen ha pengarna och samtidigt ta betalt ränta och andra avgifter för det av dig. Nackdelen är att det egentligen är ett luftslott. Om alla skulle ta ut en bråkdel av sina pengar från banken, 10% eller mindre, så kollapsar hela banksystemet. I ett sunt värdebaserat system kan inte detta ske. Det är en av Bitcoins viktigaste egenskaper.

En politisk revolution, ett återtag av makten till folket.

Pengar är makt. Om staten måste fråga folket om alla statens investeringar kommer folket att återfå makten. I lilla Sverige har detta kanske ingen större inverkan men i större länder och i länder med svag demokrati innebär det extrema förändringar till folkets fördel. Folket måste till exempel tvingas välja mellan krig eller välfärd. Det är troligt att många krig hade kunnat förhindrats om vi hade haft ett rättvist monetärt system och detta är givetvis något vi hoppas skall hända i framtiden med hjälp av bitcoin. Se gärna detta föredrag på ämnet.

En Schweiziskt bank i din ficka!

Ekonomisk frihet, dvs möjligheten att göra vad du själv önskar med dina pengar har hittills varit privilegierat de super-rika genom att ha sina pengar på bank-konton utomlands. Att ha det skapar en trygghet för dessa människor eftersom de alltid har kvar sina tillgångar vad som än händer.

Andreas Antonopoulos beskriver detta under ett föredrag i Schweiz i juni 2019 och vad det nu kommer att innebära att var och en får samma möjligheter via kryptovalutor.