Varför spara i bitcoin?

Vaför inte?

För att verkligen förstå varför du bör äga lite bitcoin behöver du förstå vad pengar egentligen är. Vad som är problemet med nuvarande globala pengasystem. Monetär historia. Vad som ger saker dess värde som t.ex. guld. Vilka värden världens folk tillförs genom tillgång till ett sunt pengasystem. Även de politiska effekterna detta får. 

Självklart behöver du även förstå bitcoins historia och med det dess potential framåt. Det är också viktigt att undvika fällorna som är många. 

Det finns många orsaker till att äga bitcoin och stödja ett nytt fritt globalt ekonomiskt system. Vi förstår att du troligen är här därför att du vill investera i bitcoin på ett tryggt sätt och vara med på dess värdeutveckling. Vi hjälper dig gärna med det.

Som vi ser det är risken att förlora värde i form av minskat värde på svenska kronan högre än i bitcoin. FIAT-Valutor är gjorda för att minska i värde över tid. Bitcoin är istället konstruerat för det omvända. En sann folkets valuta. En valuta som det gamla systemet kommer att varna dig för eftersom det kommer att innebära dess död. 

Vi hjälper dig se igenom detta, reder ut missförstånden och är din starka hand på denna spännande resa. 

För att bitcoin har en potential på 1000 ggr pengar på 10 år

Den vanliga kommentaren från de som än så länge inte är pålästa på ämnet bitcoin är ”det borde man köpt förut, då hade man varit rik idag”. Det intressanta med det är att det går att gå tillbaka till näst intill vilken dag som helst bakåt i tiden så var den dagen en bra dag att köpa bitcoin, om man bara klarar av att vänta. 

Om bitcoin fortsätter att följa den kurva som startades 2009 där tillgång och efterfrågan är det som styrs och om vi räknar in hur stort bitcoin är idag jämfört med vad den har potential att bli, så har vi lång väg kvar att gå. 

Ljusblå är bitcoins värde historiskt. Blå är Stock To Flow modellens kurva baserat på tillgång och efterfrågan. Tillgången halveras vart fjärde år genom bitcoins halvering. Röd är den logaritmiska modell bitcoin i stort sett följt sedan start. 

Självklart finns inga garantier. Men OM vi fortsätter enligt den kurva som stakats ut för bitcoin så bör vi nå ca 1 miljon USD per bitcoin någon gång i slutet av 2029, alltså om ca 10 år. Klarar du att vänta? Om du kan det har du potentiellt 1 000 ggr pengarna att hämta från december 2019. 

Säkert har du köpt en trisslott någongång. Där har du en chans på ca 2 miljoner att dra högsta vinsten och bli miljonär. Bitcoin är inte heller riskfritt men Risk/Reward är klart bättre anser vi.

För att det är fullt lagligt och framtidssäkert

I västvärlden är bitcoin fullt lagligt. Det är allas rätt att använda de pengar man själv anser sig tryggas med. I Sverige än så länge räknas inte bitcoin som betalmedel eller som valuta utan som en övrig tillgång. Det innebär stora skattetekniska problem om du t.ex. köper en vara och betalar med bitcoin. Detta har många andra länder förstått och därför ändrat sina lagar. Tyskland, Portugal, Malta, Estland, Japan, Canada är exempel på länder där betalning med bitcoin för konsumtion inte är skattegrundande. Vi hoppas att Sverige ändrat sina lagar tills att det är dags att börja konsumera dina bitcoin.

För att du kan växla tillbaka till SEK när du vill

Blockfront samarbetar med Svenska Safello som är registrerad för kryptohandel hos Svenska Finansinspektionen (FI). Safello växlar tillbaka dina bitcoin till SEK och du har dina pengar på någon av de svenska bankerna inom två bankdagar. 

Om du inte vill växla på det viset kan du även växla via någon annan av de många börser som finns över världen. Det går även att koppla dina bitcoin till ett VISA eller Mastercard och konsumera dem på det viset. Glöm bara inte att varje transaktion än så länge är skattepliktig i Sverige. 

För att Svenska Kronan tappat över 20% mot Euron de senaste 7 åren samtidigt som Euron tappat i värde mot guld

Många vill gärna prata om riskerna med bitcoin men få pratar om riskerna med kronan eller FIAT-valutor överhuvudtaget. Svenska kronan har förlorat över 20% i värde mot Euron de senaste sju åren. Samtidigt har euron tappat 50% i värde mot guld. Nu har vi dessutom negativ ränta så att spara på traditionellt sätt med pengar på banken är ett bra sätt att se sina tillgångar successivt försvinna.

 

 


Som säkerhet utifall att

Om du har bitcoin på ett värdekort från Blockfront kan du alltid ta ditt kort och fly landet om det skulle krävas. Börser kan kollapsa, banker kan gå under men du har ändå kvar ditt värde på ditt kort. Så länge internet fungerar, någonstans på jorden, eller via någon av de satelliter som redan kretsar runt jorden har du tillgång till en global valuta som kan hjälpa dig och din familj om det krävs.  

För att du kunde

De flesta har än så länge inte köpt bitcoin därför att de inte förstått vad det egentligen är. Det är en tröskel att ta sig över det förstår vi. Dessutom vet man inte hur man gör, det känns krångligt. Precis därför har vi tagit fram vårt kort. Med kortet i handen kan du enkelt köpa bitcoin och spara nyckeln till dem på kortet till framtiden på ett tryggt sätt. Klarar du Swish och har mobilt bank-id så är detta klart på ett fåtal minuter. Antag att du kunde satsat 300 kr eller kanske 1000 kr idag men valde att inte göra det och att bitcoin senare blev basen för den nya globala standarden. Vad ångrar du helst, en förlorat tusenlapp eller en förlorad ekonomisk trygghet för dig eller någon närstående till dig i framtiden? 

Vi tycker att bitcoin är världens bästa present. Köp ett av våra kort, ladda det och spara det till ditt barn eller barnbarn fyller 20 år. Det kan göra stor skillnad.